VZW Info

Vzw Amerijtje werd jaren geleden opgericht door Riet Sweelsen. Binnen de vzw was de kraamzorg aan huis georganiseerd. Door de jaren heen werden echter ook enkele nevenactiviteiten opgericht, zoals prenatale cursussen, een bibliotheek, een videotheek, verhuur en verkoop van kraammateriaal, een spelotheek,… Dit allemaal om de zwangere en jonge moeders te ondersteunen. In 2003 besliste de minister van Volksgezondheid dat de kraamcentra moesten fusioneren met gezinszorgorganisaties. Sindsdien is de kraamzorg van vzw Amerijtje volledig opgenomen binnen Solidariteit voor het Gezin. De minister besliste echter ook dat de vzw kon blijven bestaan mits er een Expertisecentrum Kraamzorg werd opgericht. Dit vooral om de waardevolle ervaring en expertise die door de jaren heen opgebouwd werd niet verloren te laten gaan. Sinds 2003 zijn de Expertisecentra Kraamzorg dan ook een vaststaand feit. De Expertisecentra Kraamzorg zijn een partnerorganisatie van Kind en Gezin en hebben vanuit Kind en Gezin een missie meegekregen: "De steunpunten staan in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de acties die tot doel hebben de kraamzorg voor zwangere en pas bevallen moeders en hun omgeving te ondersteunen, dit in samenwerking en duidelijke afstemming met alle betrokken actoren.” Deze missie moet volbracht worden onder de noemer van een aantal resultaatsgebieden:

 • wetenschappelijke informatie en gespecialiseerde documentatie verzamelen en verspreiden;
 • gezondheidspromotie;
 • bekendmaking en sensibilisering van de kraamzorg;
 • opleiding, vorming en deskundigheidsbevordering via advies, ondersteuning en begeleiding;
 • signaalfunctie en beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformiseerde registratie
 • afstemming en samenwerking bevorderen tussen alle betrokkenen

Vanaf 1 januari 2011 werd de exploitatie en het personeel van vzw Amerijtje overgenomen door de vzw Solidariteit voor het Gezin. Solidariteit voor het Gezin is een organisatie voor geïntegreerde thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Solidariteit voor het Gezin biedt verschillende diensten aan.

ACTIVITEITEN

 • Welzijnszorg (gezins- en bejaardenzorg, poetshulp, oppashulp, karweidienst, vervoerdienst)
 • Comfortzorg (huishoudhulp met dienstencheques, dienstverlening aan derden)
 • Gezondheidszorg (thuisverpleging)
 • Kinderzorg (kinderopvang, postnatale zorg en kraamzorg, babysitdienst, thuisoppas zieke kinderen, preventieve gezinsondersteuning)
 • Woonzorg (serviceresidentie, zorghotel, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, maaltijden aan huis)
 • Competentiezorg (opleidingscentrum 'Metis Competentiecentrum')

MEER INFO EN CONTACT

Solidariteit voor het Gezin
Tramstraat 61
9052 Gent
078 05 51 00
solidariteit@svhg.be
www.solidariteit.be