Professionelen

 Bent u professioneel bezig met de doelgroep zwangeren of pas bevallen moeders, hun gezin, hun omgeving, of kom je er sporadisch mee in aanraking? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Naast de algemene info die je op de rest van de site kan zien bieden we nog een aantal dingen aan die misschien we interessant zijn voor jou. Zo kan je bij ons terecht voor advies en informatie, en werken we nauw samen met de Huizen van het Kind in Limburg. Binnen deze Huizen van het Kind, maar ook daarbuiten, zijn we een spilpartner in het perinatale werkveld. Zo hebben we een uitgebreide sociale kaart van hulpverleners in de perinatale periode, en brengen we regelmatig professionelen samen om te zorgen voor een sterk perinataal netwerk. We brengen op regelmatige basis de vroedvrouwen, kraamcentra en andere samen zodat ze een sterk netwerk kunnen vormen en samenwerking bevorderd wordt. Ook organiseren we elk jaar een perinataal netwerk kwetsbare zwangeren, waar we verschillende partners uit verschillende disciplines samenbrengen om de zorg voor de meest kwetsbare zwangeren te verbeteren. Bent u voorbijgaande jaren nog niet uitgenodigd geweest, maar heeft u wel interesse? Laat het ons dan zeker weten!

HUIZEN VAN HET KIND

In Vlaanderen zijn er al verschillende Huizen van het kind. Ben je op zoek naar het Huis van het Kind in jouw regio, neem dan hier een kijkje.

Als Expertisecentrum Kraamzorg willen wij graag actief deel uitmaken van de Huizen van het Kind met de nadruk op het perinatale luik. Hierbij willen we dat alle (aanstaande) gezinnen terecht kunnen in een huis van het kind, in al zijn diverse vormen (diversiteit in gezinssamenstelling, diversiteit in cultuur, nieuw samengestelde gezinnen, grootouders, vaders,…). We willen er ook de nadruk op leggen dat enkele specifieke doelgroepen extra aandacht verdienen binnen deze huizen van het kind (meerlingen, ouders en kinderen met een beperking, andere culturen, nieuwkomers, mensen zonder papieren, tieners,…) binnen deze perinatale context.

Zelf willen we dan ook binnen deze huizen van het kind instaan voor het helpen uitbouwen van perinatale netwerken en ketenzorg bevorderen. Hierbij zal het in de toekomst nodig zijn om het 1e-lijns aanbod verder uit te werken en bekend te maken, waarbij de vroedvrouw  en kraamzorg een onderdeel is van deze ketenzorg. Het perinatale zorgaanbod willen we voor ouders meer toegankelijk maken en afstemmen op de vragen en noden van de doelgroep. Ouders zouden informatie moeten krijgen op het moment dat zij er zelf ook behoefte aan hebben. Een aandachtspunt zal zeker zijn om het aanbod voor kwetsbare zwangeren te ontsluiten. De zwangerschap is immers een sleutelmoment op gebied van relatie, levensstijl, gezondheid, …en heeft een grote impact op de toekomst van de baby en de rest van het gezin.

Tijdens de perinatale periode komen alle pijlers van een huis van het kind (preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting) samen en kan er op alle vlakken vaak gelijktijdig een aanbod bestaan. Ook wij willen op deze 3 vlakken een aanbod mogelijk maken.
 
Elk huis van het kind kan beroep doen op het Expertisecentrum kraamzorg waardoor een basisaanbod in de perinatale periode gegarandeerd kan worden, zijnde:
-          Basisinformatie over zwangerschap, geboorte en kraamperiode
-          Doorverwijzen van zwangeren naar de juiste dienst of organisatie
-          Kennis over de basisadministratie ivm kinderbijslag, geboortepremie,…
-          Problemen opmerken en signaliseren
-          Groepsaanbod uitwerken voor zwangeren en pasbevallen ouders
-          Degelijk uitgewerkte sociale kaart
 
Bovenstaande willen wij realiseren door deel uit te maken van de stuurgroep en/of relevante werkgroepen waar wij onze kennis en expertise zullen delen en inhoudelijke input kunnen geven. Ook kunnen wij zelf beroep doen op een breed netwerk, werkzaam in de perinatale periode. Samen met dit netwerk kunnen we een stevige basis uitwerken om (aanstaande) ouders te bereiken en een aanbod op hun maat uit te werken. Onder andere groepswerkingen kunnen georganiseerd worden indien de omgevingsanalyse van het huis van het kind aangeeft dat hier behoefte aan is en er geen andere partners dit kunnen opnemen.
 
Binnen het project Buddy bij de wieg vragen wij ook de medewerking van de huizen van het kind. De meest kwetsbare zwangeren hopen we zo een betere start te geven, en daarbij is samenwerking met verschillende partners binnen verschillende disciplines noodzakelijk. Gelijklopend met dit project werken wij ook een sociale kaart uit gericht naar de perinatale periode, en deze zal ook toegankelijk gemaakt worden voor de huizen van het kind.
 
Het Expertisecentrum Kraamzorg is werkzaam over de hele provincie Limburg en wij zullen ons aanbod dan ook afstemmen op de lokale behoeftes van het huis van het kind. Indien er andere projecten opgestart worden binnen de provincie Limburg, kunnen we hier ondersteuning bieden mits het relevant is voor onze werking en rekening houden met beschikbare middelen en personeelskracht.
Vanzelfsprekend is ook iedere (aanstaande) ouder welkom om gebruik te maken van ons bestaande aanbod.