Babymassage

Babymassage helpt de band tussen baby en masseur te versterken. De baby leert genieten van de heerlijke troost en veiligheid van beminnen en bemind worden. Belangrijk is ook dat de baby zijn/haar eigen lichaam leert kennen doordat de moeder laat zien hoe een gespannen armpje of rug kan ontspannen.

Dagelijkse massage geeft een ouder tijd om de lichaamstaal van de baby, zijn/haar communicatieritmen, zijn/haar drempels voor prikkeling, en hoe het lichaam eruit ziet en aanvoelt als hij/zij ontspannen of op haar gemak is, intiem te leren kennen.

Door de babymassage geeft een moeder haar baby een heel bijzondere boodschap, die zegt: "Ik houd van je en wil met je communiceren, en alleen met jou."

De voordelen van babymassage zijn onder meer:

 
VOOR DE BABY:
 
-       stimulatie van de emotionele, relationele en psychomotorische ontwikkeling
-       verbetering in de affectieve band tussen de ouders
-       communicatie met de ouders
-       bevordering van de fysiologische processen ( spijsvertering, bloedsomloop,…)
-       ontspanning
-       vrijkomen van oxytocine
 
VOOR DE OUDERS:
 
-       emotionele bevrediging
-       tactiele communicatie
-       de voldoening iets voor de baby te kunnen doen
-       stimuleren van de verbondenheid tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het kind
-       een prettige manier om ‘quality-time’ door te brengen met je kind in een hectische periode
 
Babymassage kan voor sommigen ook nadelen inhouden:
 
-       het vraagt tijd en werk
-       het kan te zwaar/vermoeiend zijn of er kan te brutaal gemasseerd worden
-       het is mogelijk dat de fontanellen en de navel niet voldoende worden ontzien
 
 

Babymassage is goed voor elke baby, maar kan extra voordelig zijn voor ouder-kind relaties die een moeilijkere start of evolutie kenden. Hiermee worden volgende situaties bedoeld:

-       te vroeg geboren baby's
-       baby's die geboren werden via een keizersnede
-       emotioneel gestoorde baby's
-       baby's met een lichamelijke handicap
-       baby's met een ontwikkelingsachterstand
-       geadopteerde baby's
-       bij problemen met borstvoeding
-       bij moeilijke stoelgang
-       na pijnlijke ingrepen
-       bij te vroege scheiding
-       bij verstoorde ouder-kindrelatie
-      
 

De meest geschikte leeftijd om een baby te masseren is vanaf 4 à 6 weken tot 2 à 2,5 jaar, al naargelang het ontwikkelingsniveau van het kind. Best wordt gestart met de babymassage voor de baby 5 maanden is. Baby’s die ouder zijn liggen niet meer makkelijk stil als ze niet weten wat er gaat gebeuren.

Let erop dat je baby niet te moe is, of te hongerig. Wacht na de voeding ongeveer 1 uur voor je begint te masseren.