Kraamzorg

Het bekend maken van kraamzorg is een belangrijk aandachtspunt voor de Expertisecentra Kraamzorg. Je kan bij ons dan ook terecht voor alle info over kraamzorg. Kraamzorg bestaat uit verzorgende hulp (KRAAMHULP) en medische hulp (VROEDVROUW). Zelf organiseren wij geen kraamzorg, we geven hierover enkel informatie. Je kan adressen van organisaties die wel kraamzorg organiseren vinden onder ‘Databank hulpverleners’.

Zowel de begeleiding door een vroedvrouw als kraamhulp wordt steeds belangrijker, zeker vermits in de meeste ziekenhuizen de ligduur na een bevalling korter wordt. Dat kan perfect, en op een veilige manier gebeuren, indien de nodige zorgen en begeleiding, thuis worden verder gezet. Het is dan ook belangrijk de nodige hulp tijdig aan te vragen.

Kraamhulp

De kraamperiode loopt niet altijd van een leien dakje, en dan kan je best wat hulp in huis gebruiken. Ook als alles goed verloopt, is het zeer belangrijk dat je voldoende rust en optimaal geniet van deze periode. Dit kan met kraamhulp. Kraamhulp kan bij een thuisbevalling of bevalling met kort ziekenhuisverblijf, na een moeilijke bevalling of keizersnede, maar ook na een normale bevalling met een normaal ziekenhuisverblijf en zonder problemen. Kortom altijd!!!

Voor deze specifieke hulp van een ervaren kraamverzorgende kan men terecht bij de diensten voor gezinszorg met een afdeling kraamzorg.
De taken van een kraamverzorgende bestaan uit een combinatie van hulp bij verzorging van moeder en baby, hulp bij voeding van de baby, hulp in het dagdagelijkse huishouden, opvang van de andere kinderen en hulp bij ontvangst van het bezoek.

Hoe vraag je kraamhulp aan?

  • Best wordt kraamhulp aangevraagd rond de 20e zwangerschapsweek aangezien een aantal formaliteiten (berekening kosten, opmaken dossier, intakegesprek) moeten voldaan zijn eer men de hulp kan starten.
  • Je neemt telefonisch contact op met het kraamcentrum of je loopt even langs.
  • Men maakt een afspraak voor een bezoek bij je thuis of een intakegesprek in het kraamcentrum. Tijdens dit intakegesprek worden concrete afspraken gemaakt.

Toch kan men ook in acute situaties beroep doen op kraamhulp:

  • na een onvoorzien moeilijke bevalling met normaal ziekenhuisverblijf;
  • prenataal bij een moeilijke zwangerschap;
  • op medische of sociale indicatie.

Waar vindt U kraamhulp?

  • bij erkende diensten voor gezinszorg (de adressen voor Limburg vind je terug bij ‘Databank hulpverleners’)
  • informatie en gegevens te bekomen bij het Expertisecentrum Kraamzorg Limburg

Wat kost kraamhulp?

  • De kosten voor kraamhulp worden berekend aan de hand van het netto belastbaar gezinsinkomen.
  • Ziekenfondsen en sommige verzekeringsinstellingen komen tussen in de kosten van kraamhulp. Voor meer informatie kan je terecht bij deze instellingen of bij het Expertisecentrum Kraamzorg.

Voor bijkomende informatie in verband met kraamzorg of ieder ander aspect van zwangerschap, bevalling of kraamperiode kan U steeds bij ons terecht.