Specifieke situaties

Zwanger zijn is iets waar veel vrouwen naar uitkijken. Soms maken de omstandigheden de zwangerschap complexer en kan dat zorgen voor extra stress. In sommige situaties heb je nog andere zorgen en dan kan je ook beroep doen op extra informatie / advies / ondersteuning / hulpverlening / ...Bevind je je in één van deze situaties? Klik dan op het thema om hierover meer te weten.

 

ALLOCHTOON

Asielcentra

Migratie en integratie

Hulp en ondersteuning mbt ouderschap

 

KANSARMOEDE

Sociale en maatschappelijke instellingen

Netwerkversterkende organisaties

Hulp en ondersteuning mbt ouderschap

 

GEWELD

Informatie en advies

Familiaal geweld / Slachtofferhulp

Vluchthuizen

Daderhulp

VERSLAVING

Informatie en advies

Hulpverlening

 

 

 

ALLOCHTONEN

Asielcentra

Opvangcentrum Sint Truiden, Montenaken 145, 3800 Sint Truiden - Tel +32 (0) 11 69 75 00 - info.sint-truiden@fedasil.be

Opvangcentrum Heusden-Zolder, Kapelstraat 73/2, 3550 Heusden-Zolder - Tel +32 (0) 11 71 00 20 - co.heusden-zolder@rodekruis.be

Opvangcentrum Lanaken, Molenbergstraat 101, 3620 Lanaken - Tel +32 (0) 89 73 97 30

Migratie en Integratie

Kruispunt Migratie-Integratie vzw, Vooruitgangstraat 323/1, 1030 Brussel - Tel +32 (0) 2 205 00 50 - info@kruispuntmi.be - www.kruispuntmi.be

Huis van het Nederlands vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 30 56 16 - www.huisvanhetnederlandslimburg.be

Centrum voor Basiseducatie Midden en Noord Limburg, Paul Nicoulaan 29 bus 4, 3630 Maasmechelen - Tel +32 (0) 89 77 32 62 - info@basiseducatielimino.be - www.basiseducatielimino.be

Centrum voor Basiseducatie Zuid Limburg, Stenaertberg 3, 3800 Sint Truiden - Tel +32 (0) 11 69 10 69 - www.basiseducatie.be/limburg-zuid/

Onthaalbureau Inburgering Limburg, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 30 56 00 - onthaalbureau@limburg.be - www.inburgeringlimburg.be

Hulp en ondersteuning mbt ouderschap

Buddy bij de wieg - Expertisecentrum Kraamzorg Amerijte, K. Astridlaan 32b1, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 70 22 23 54 - info@zwangerenbevallen.be - www.zwangerenbevallen.be 

DOMO Hasselt vzw, Oude Truierbaan 41, 3500 Hasselt - Tel +(0) 11 87 32 51 - info@domohasselt.be - www.domovlaanderen.be

ANDERE INFORMATIE DIE INTERESSANT KAN ZIJN

Sociale tolken

Vluchtelingen

Ondersteuning medische noden bij immigranten

 

KANSARMOEDE

Sociale en maatschappelijke instellingen

OCMW, diverse lokaties in Limburg - Zoek het OCMW bij jou in de buurt via de Sociale Kaart

CAW, diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 89 30 01 50 - info@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Opvangcentra, contacteer het CAW 24u/24u voor dringende opvangplaatsen via +32 (0) 11 28 38 73 - Opvang en woontraining, Noordlaan 135, 3600 Genk - Vrouwenopvang De Passerel, Aardlaan 28, 3600 Genk - Opvang Noord, Kattenbos 59, 3920 Lommel - Opvang Maasland, Heufkensweg 4, 3630 Maasmechelen - onthaal@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Inloopcentrum vzw Vriendschap, Mouterijstraat 8, 3500 Hasselt - +32 (0) 11 23 54 29 - zeepbel@vzwvriendschap.be - www.vzwvriendschap.be

Inloopcentrum Oké, Klaverweide 82, 3581 Beverlo - Tel +32 (0) 11 42 47 53 - onthaal@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Inloopcentrum Compagnie en co, Kloosterstraat 228, 3920 Lommel - Tel +32 (0) 11 81 46 41 - onthaal@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

AZ Vesalius - Sociale Dienst, Hazelereik 51, 3700 Tongeren - Tel +32 (0) 12 39 61 11 - www.azvesalius.be

Jessa Ziekenhuis - Sociale Dienst, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 30 81 11 - info@jessaziekenhuis.be - www.jessaziekenhuis.be

Mariaziekenhuis - Sociale Dienst, Maesensveld 1, 3900 Overpelt - Tel +32 (0) 11 82 60 00 - info@mznl.be - www.mariaziekenhuis.be

Sint Franciscusziekenhuis - Sociale dienst, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden - Tel +32 (0) 11 71 50 00 - infosfz@sfz.be - www.sfz.be

Sint Trudo Ziekenhuis - Sociale Dienst, Diestersteenweg 100, 3800 Sint Truiden - Tel +32 (0) 11 69 91 11 - info@stzh.be - www.sint-trudo.be 

Ziekenhuis Maas en Kempen - Sociale Dienst, Rode Kruislaan 40, 3960 Bree - Tel +32 (0) 89 50 98 00 - info@zmk.be - www.zmk.be

Ziekenhuis Oost Limburg - Sociale Dienst, Schiepse Bos 6, 3600 Genk - Tel +32 (0) 89 32 51 51 - info@zol.be - www.zol.be

Netwerkversterkende organisaties

Vlaams Netwerk Tegen Armoede, Vooruitgangstraat 323 b6, 1030 Brussel - Tel +32 (0) 2 204 06 50 -info@netwerktegenarmoede.be - www.vlaams-netwerk-armoede.be - Zoek een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen

Welzijnsschakels, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Marjan Deprins) - Tel +32 (0) 11 24 90 20 - marjan.deprins@welzijnsschakels.be - www.welzijnsschakels.be

Eigenkrachtconferenties, Gelbergenstraat 52, 3471 Kortenaken - Tel +32 (0) 486 82 44 02 - info@eigen-kracht.be - www.eigen-kracht.be/EKC

vzw Lus, Odilon Vanderlindenstraat 2b, 9000 Gent - Tel +32 (0) 497 43 59 23 - info@lusvzw.be - www.lusvzw.be - regioverantwoordelijke Limburg: Liesbeth Sterkens, +32 (0) 497 94 84 68, liesbeth@lusvzw.be

Hulp en ondersteuningsvormen ivm ouderschap

Buddy bij de wieg - Expertisecentrum Kraamzorg Amerijte, K. Astridlaan 32b1, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 70 22 23 54 - info@zwangerenbevallen.be - www.zwangerenbevallen.be

DOMO Hasselt vzw, Oude Truierbaan 41, 3500 Hasselt - Tel +(0) 11 87 32 51 - info@domohasselt.be - www.domovlaanderen.be

Thuiscompagnie, contactpersoon Provincie Limburg: Mieja Engelen - Tel +32 (0) 11 23 72 29 - mieja.engelen@limburg.be

vzw Masala, Kazernestraat 2c, 3800 Sint Truiden - Tel +32 11 48 68 15 - email@masale.be

 

GEWELD

Informatie en advies

CAW, diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 89 30 01 50 - info@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Huis van de Mens , diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 2 735 81 92 - info@demens.nu - www.demens.nu/nl

Gemandateerde voorzieningen Jeugdhulp (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 27 46 72 - info@limburg.be - www.kindermishandeling.be

Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Adelberg 31, 3920 Lommel - Tel +32 (0) 11 54 72 43 - administratie@dagg-cgg.be - www.dagg-cgg.be/cms/start 

Pandora vzw, katarinalaan 8, bus 33, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 26 10 60 - pandora.vzw@pandora.be  

Familiaal Geweld / Slachtofferhulp

CAW, diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 89 30 01 50 - info@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Inloopteam Kom'ma, Grotestraat 21, 3600 Genk - Tel +32 (0) 89 36 79 40 - info@kom-ma.be - www.kom-ma.be

Centrum voor Kinder en Gezinszorg - Ambermodule - Zoek een CKG in je buurt

Bethesda, Dieplaan 29 bus 17, 3600 Genk - Tel +32 (0) 89 36 32 69 - www.bethesda.be

Centrum voor integrale Gezinszorg De Zeshoek, Vlasstraat 51, 3920 Lommel - Tel +32 (0) 11 54 04 20 - dezeshoekvzw@skynet.be - www.cigdezeshoekvzw.be

Vluchthuizen

CAW, Vluchthuis, Postbus 1008, 3500 Hasselt - contacteer het CAW 24u/24u voor crisisopvang op +32 (0) 11 28 38 73

Daderhulp

CAW, diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 89 30 01 50 - info@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Limburgse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw, Centrum voor daderhulp, Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 22 30 10 - www.vggz.be

ANDERE INFORMATIE DIE INTERESSANT KAN ZIJN VOOR JOU:

vzw  Zijn, www.geweldenzwangerschap.be

www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/geweld-tijdens-de-zwangerschap

 

VERSLAVING

Informatie en advies

CAW, diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 89 30 01 50 - info@cawlimburg.be - www.cawlimburg.be

Huis van de Mens , diverse locaties in Limburg - Tel +32 (0) 2 735 81 92 - info@demens.nu - www.demens.nu/nl

Gemandateerde voorzieningen Jeugdhulp (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 27 46 72 - info@limburg.be - www.kindermishandeling.be

Hulpverlening

Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt (Diverse regionale kantoren) - Tel +32 (0) 11 27 42 98 - www.cadlimburg.be

Limburgse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw, Pater Valentinuslaan 32,  3500 Hasselt - Tel +32 (0) 11 22 30 10 - www.vggz.be

Katarsis vzw, Hasseltweg 439, 3600 Genk - +32 (0) 11 27 27 82 - info@katarsis.be - www.katarsis.be 

Centrum voor integrale Gezinszorg De Zeshoek, Vlasstraat 51, 3920 Lommel - Tel +32 (0) 11 54 04 20 - dezeshoekvzw@skynet.be - www.cigdezeshoekvzw.be

Adic (Ontwenningsprogramma voor druggebruikende en hun kinderen), Venusstraat 11, 2000 Antwerpen - Tel +32 (0) 3 206 70 76 - adic@adicvzw.be - www.adicvzw.be

Centrum voor Kinder en Gezinszorg - Ambermodule - Zoek een CKG in je buurt